Stichting Zwembad Culemborg (SZC) ziet mogelijkheden zwembad De Waterlinie binnen aangepaste kaders in stand te houden.

Het plan hiervoor wordt betrokken bij de beraadslagingen in de commissievergadering op 6 juni en in de besluitvorming op 20 juni door de Raad. Uiteraard is het bestuur zeer bereid het plan nader toe te lichten en zal in elk geval op 6 juni tijdens de commissievergadering van het inspreekrecht gebruik maken.

 

Hier kun je het voorstel lezen:  Voorstel SZC inzake behoud De Waterlinie (2)

Wil je de commissievergadering live volgen? Dat kan via deze link.