Stichting Zwembad Culemborg zoekt secretaris

Stichting Zwembad Culemborg zoekt secretaris

Het bestuur van Stichting Zwembad Culemborg zoekt secretaris.

De Stichting exploiteert het zwembad “De Waterlinie” in Culemborg. De Stichting is opgericht in december 2015 en kent in principe 5 leden met aandachtsgebieden. Het zwembad “De Waterlinie” is geopend in januari 2016. Na een intensieve periode voor bestuur, medewerkers en vrijwilligers is er nu sprake van een fase waarin sprake is van een stabiele organisatie waarin we ons kunnen richten op de toekomst en verder professionaliseren van de organisatie. Het bestuur fungeert als toezichthouder en werkgever, vergadert maandelijks in aanwezigheid van de manager en houdt nauw contact met het management en gebruikers.

In januari 2016 heeft, in goed overleg, een van onze bestuursleden met de portefeuille communicatie, het bestuur verlaten. Recent heeft de secretaris aangegeven in verband met drukke werkzaamheden niet langer deel te kunnen uitmaken van het bestuur. Dit is daarom het moment om weer twee nieuwe bestuursleden te werven.

Wij zoeken een bestuurslid die de secretarisrol op zich wil nemen. Het gaat hier om een tijdsbesteding van gemiddeld 4 uur per week waarin werkzaamheden passen als verwerking bestuursmail, agenda en verslaglegging bestuursvergaderingen en gebruikersoverleg. Een deel van deze werkzaamheden wordt ook in overleg met en door medewerkers uitgevoerd.

De bestuurstaken worden uitgevoerd op vrij informele wijze, op vrijwillige basis en met veel enthousiasme en inzet.

Wij geven graag nadere informatie over de functie, schriftelijk zowel als telefonisch. De mail kunt u richten aan voorzitter@zwembaddewaterlinie.nl  (Hannie Treffers) of telefonisch, graag na 18.00 uur 0655325419.

Uw reactie, voorzien van een beknopt cv, ontvangen wij graag per mail op bovenstaand mailadres.