Nieuw: Survival Spetters

Nieuw: Survival Spetters

Voor kinderen van 4 jaar starten we in september met een voortraject op de zwemlessen genaamd “Survival Spetters”. In een periode van 10 weken leren kinderen de basis van de zwemmen. Ze hebben 1x per week 45 minuten les en als ze alle doelstellingen behaald hebben, ontvangen ze aan het einde van deze 10 weken een mooie oorkonde.

Als de kinderen na deze 10 weken nog niet aan alle doelstellingen voldoen om deze oorkonde te ontvangen, kunnen ze nogmaals een traject van 10 weken ingaan.

Wanneer en kosten

De lessen starten op 12 september 2018 en zijn elke woensdag van 13:00 – 13:45 uur. De kosten voor deze zwemlessen zijn € 80,50 voor 10 zwemlessen, inclusief een oorkonde.

Na ontvangst van de oorkonde, kunnen de kinderen doorstromen naar onze reguliere “SuperSpetters”-lessen. De kinderen vallen dan binnen de eisen van het garantiepakket van 100 zwemlessen voor €805,-.

Haalt je kind van 4 de oorkonde, dan vervalt de leeftijdseis van 5 jaar voor SuperSpetters. Het kind kan dan gelijk starten met de lessen.

Meer weten