Over De Waterlinie

Zwembad de Waterlinie bestaat uit één bad, namelijk een 25 bij 21 wedstrijdbad (8 banen, 25 meter lang, 21 meter breed). Door twee afzonderlijk beweegbare bodems heeft het zwembad plaats voor meerdere doelgroepen tegelijkertijd. Daarnaast heeft het bad een klapwand om een waterscheiding te maken en de watertemperatuur te kunnen wisselen. De klapwand maakt het zwembad uiterst geschikt voor specifieke doelgroepen zoals: Mindervaliden, ouderen, jonge kinderen en reuma patiënten.

In het zwembad zijn 7 verengingen actief: 2 zwemverenigingen, 2 duikverenigingen, reddingsbrigade, verenigingen voor mindervalide zwemmers en een triatlonvereniging. Andere doelgroepen zijn: scholen, zwemlessen, ouderen, aquasporten, baby zwemmen, fysiopraktijk Coret, women only, banen zwemmen en recreatief zwemmen.

Stichting Zwembad Culemborg bestuurt het zwembad, bestaande uit 3 bestuursleden (voorzitter, penningmeester en algemeen/secretaris). Daarnaast heeft een manager de leiding over de dagelijkse bezigheden. Het zwembad heeft niet alleen betaald personeel in dienst, maar draait ook op vrijwilligers.

2521 Gewoon Zwemmen – KNZB

Zwembad de Waterlinie is volgens het 2521 Gewoon Zwemmen concept gebouwd. De KNZB heeft een concept ontwikkeld dat aansluit bij de gedachte waar de bond voor staat, namelijk veiligheid, gezondheid en sport. 2521 Gewoon Zwemmen is bedacht om de eerder genoemde drie pijlers te stimuleren. De KNZB wil daarbij de samenwerking tussen gemeente, exploitant en verenigingen stimuleren. Overige recreatieve zwemfuncties zijn bewust niet als primaire activiteit in het concept opgenomen om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden. Bij dit zwembadconcept is het inzetten van vrijwilligers een belangrijk aspect om te komen tot een sluitende exploitatie.

Waarom is dit zwembad gebouwd?

De bouw van Zwembad de Waterlinie is gestart nadat onderzoek uitwees dat binnen de gestelde financiële kaders het niet mogelijk was om Zwembad de Meer in haar huidige vorm in stand te houden. Al snel bleek dat de enige mogelijkheid om wel een zwemvoorziening in stand te houden het concept 2521 Gewoon Zwemmen was.

Meer informatie