Privacy statement Zwembad de Waterlinie

Dit is het privacy statement van Zwembad de Waterlinie. Hierin staat onder andere welke gegevens wij van u verzamelen en wanneer en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook vindt u informatie over de bewaartermijn van de verzamelde persoonsgegevens en uw rechten.

Zwembad de Waterlinie is gevestigd in Culemborg aan de Multatulilaan 5. De organisatie verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website om aan te geven dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen en/of een idee of klacht indient.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief waar u zich voor heeft aangemeld. De gegevens die u achterlaat bij het indienen van een idee of klacht worden alleen gebruikt voor de beoogde doeleinden en verwijderd na afhandeling van het verzoek.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Het persoonsgegeven dat wij verwerken voor de nieuwsbrief is uw e-mail adres. Deze is noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met de personen belast met het verzenden van de nieuwsbrief.

Daarnaast kan Zwembad de Waterlinie op basis van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke plicht uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uw gegevens worden binnen Nederland verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief ‘afmelden’. Indien u zich afmeldt worden uw gegevens voor die nieuwsbrief binnen 14 dagen verwijderd.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Zwembad de Waterlinie van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Zwembad de Waterlinie behandelt uw verzoek binnen vier weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan receptie@zwembaddewaterlinie.nl. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Zwembad de Waterlinie omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met ons via receptie@zwembaddewaterlinie.nl.

Wijzigingen

Zwembad de Waterlinie behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. De meest actuele privacy statement is te vinden op www.zwembaddewaterlinie.nl/privacy-statement

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Zwembad de Waterlinie een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), en in de nieuwsbrief van Zwembad de Waterlinie.