Voor alle zwemdoelgroepen

Voor alle zwemdoelgroepen

Het zwembad is zo ontworpen dat het voor verschillende doelgroepen en activiteiten geschikt is. Door het toepassen van twee over de lengte verstelbare bodems kunnen in twee bad delen  verschillende doelgroepen terecht. Zo is er een deel dat over de breedte van drie banen en over een lengte van 25 meter (200 m2)kan worden verwarmd tot een temperatuur van 32 graden Celsius terwijl in het overige deel van het zwembad andere activiteiten kunnen plaatsvinden bij een watertemperatuur tot 28 graden. In beide delen kan de bodem traploos worden ingesteld op de diepte die voor de betreffende doelgroep gewenst is.

Het warm water deel.
Het warmere waterdeel van 32 graden Celsius is vooral bedoeld voor de diverse zogenaamde kwetsbare doelgroepen. Zo kunnen kinderen tot 4 jaar onder begeleiding van hun ouders kennis maken met hoe fijn water is om in te vertoeven en tet spelen. Er zijn speelattributen voor de kleintjes en een kleine glijbaan.
Ook is het water uiterst geschikt voor zwangere vrouwen, ouderen, reumapatiënten en mindervaliden.
Voor die waterscheiding is uiteindelijk gekozen voor een volwaardige klapwand die het mogelijk maakt om in dit deel een watertemperatuur te realiseren van 32 graden Celsius en zo een buffer vormt tussen de twee watertemperatuurdelen.
De techniek is zo aangepast dat beide bad delen hun eigen watercirculatiesysteem kennen waardoor de watertemperaturen afzonderlijk kunnen worden geregeld.
Door de traploos instelbare bodem kan voor elke doelgroep een veilige waterdiepte worden ingesteld en omdat de bodem over de lengte wordt versteld in plaats van over de breedte zoals in veel zwembaden nog te doen gebruikelijk is, kan er in dit deel ook baantjes worden gezwommen. De zogenaamde luie trap maakt dat iedereen makkelijk in en uit het bassin kan komen.

Het koudwater deel.
We spreken over koud waterdeel terwijl we het hebben over en watertemperatuur van 28 graden Celcius, een temperatuur die in de meeste zwembaden wordt toegepast om een zo groot mogelijke doelgroep te kunnen bedienen. Gedurende de doelgroepuren van het warm waterdeel kunnen in het overige deel van 325 m2 (5 banen van 25 m) andere activiteiten worden gehouden. Uiteraard moeten deze activiteiten wel samen kunnen gaan. Tijdens het leszwemmen voor de allerkleinsten in het warme deel over 3 banen kan in het andere deel ook zwemles worden gegeven voor de kinderen die al wat verder zijn in de opleiding. De banen die dan overblijven kunnen worden gebruikt door recreatieve baantjeszwemmers, bijvoorbeeld de ouders van de leskinderen.

Slimme programmering.
Doordachte programmering maakt dat er warm water is als het gewenst is voor specifieke doelgroepen en dat op andere momenten meer badwater, over de volledige acht banen, beschikbaar is voor recreatieve en verenigingsactiviteiten. Zodoende is het niet nodig om een apart doelgroepenbad te hebben en kan al het water optimaal worden gebruikt.